Actievoorwaarden

Hieronder zijn de actievoorwaarden te lezen die gelden voor alle winacties en prijsvragen die op de website of in het magazine van Surfkids zijn opgenomen. Door deelname aan de betreffende winactie/prijsvraag gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande actievoorwaarden en spelregels. Indien er voor een actie specifieke voorwaarden van toepassing zijn, wordt dit bij de desbetreffende actie vermeld.

 1. Winacties en prijsvragen worden uitgeschreven door Surfkids B.V. gevestigd in Roden. Op alle winacties en prijsvragen zijn deze actievoorwaarden van toepassing.
 2. Deelname aan acties is gratis. De deelname vindt plaats wanneer het formulier, vermeld bij de betreffende actie, volledig is ingevuld. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.
 3. Iedere deelnemer kan maximaal 1 keer deelnemen aan een actie.
 4. Voor deelname aan de acties van Surfkids dien je tussen de 0-12 jaar oud te zijn.
 5. Deelnemers verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben voor deelname aan de betreffende winactie of prijsvraag.
 6. De looptijd van een actie staat aangegeven in de beschrijving van de betreffende actie.
 7. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.
 8. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 9. Winnaars worden na maximaal een week na de sluitingsdatum persoonlijk geïnformeerd via de mail, en vermeld op de website surfkids.nl .
 10. Over de uitslag en toekenning van prijzen kan niet worden gecorrespondeerd.
 11. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 12. De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. Surfkids is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs, noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs.
 13. De persoonsgegevens die in het kader van acties of prijsvragen worden verkregen, worden alleen gebruikt door Surfkids voor de betreffende actie en worden niet aan derden verstrekt. Indien de verzending van een prijs via een derde partij verloopt zullen persoonsgegevens mbt verzenden wel met deze partij gedeeld worden.
 14. Bij het verstrekken van beeldmateriaal zoals foto’s en video’s voor deelname aan een actie, geef je Surfkids toestemming deze op de website en eventueel in het magazine te plaatsen. Wanneer je niet wilt dat jouw foto op de website of in het magazine wordt geplaatst dien je dit bij je inzending te vermelden.
 15. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 16. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
 17. Surfkids is gerechtigd ten allen tijde, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden gedurende de looptijd van een actie te wijzigen of aan te passen. Daarnaast kan de actie zonder opgave van reden worden gestaakt, gewijzigd of aangepast, zonder dat Surfkids daarvoor een vergoeding voor schade hoeft te betalen. Wijzigingen of aanpassingen zullen altijd op passende wijze publiekelijk bekend gemaakt worden via de website surfkids.nl .

Surfkids zal zo spoedig mogelijk reageren.